รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
218 หมู่ที่ 10   ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
เบอร์แฟกส์ 056-691244
Email : samngam38ag@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :