ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกการงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง ปีการศึกษา2566
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 03 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 64
ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือก การรายงานตัว และรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 64