ติดต่อเรา
โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์
218 หมู่ที่ 10   ตำบลสามง่าม  อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140
เบอร์โทรสาร 056-691244
Email : samngam38ag@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

แผนผังโรงเรียน